Články

velka851png

NEPŘIPUSTÍME

výstavbu MĚSTSKÉHO GHETTA V TROJMEZÍ


BER mgt
Záměry výstavby městských ubytoven na Maraťáku a v Pražské ulici v Hostivaři pokračují další aktualitou.
Končící Rada hlavního města Prahy na svém téměř posledním zasedání, minulé úterý 28. srpna 2018, vybrala lokalitu Trojmezí jako v Praze nejvhodnější místo pro výstavbu bytových domů programu "dostupného" bydlení.
Vybraná lokalita má přibližně 140 hektarů. Svou rozlohou je třikrát větší než sídliště Na Košíku / Slunečný Vršek.
Lokalita Trojmezí je nově určena pro výstavbu azylových domů, sociálních a "dostupných" bytů.
Městem již byl také zveřejněn záměr soukromé pozemky v tomto území vykoupit. Pro výstavbu nezbytná změna územního plánu, ani tzv. "zkráceným" postupem, před říjnovými komunálními volbami ale neproběhne. Není na ní už dost času.
snimek ghetto

Hostivař s Horními Měcholupy, dnes tvořící Prahu 15, byly v posledních padesáti letech předmětem nejednoho sociálního experimentu. Počet jejích obyvatel se za tu dobu zvýšil téměř šestkrát. Z původních 6 tis. obyvatel na konci šedesátých let na dnešních více než 33 tisíc. Jistě by se v Čechách našly i jiné obce, ve kterých se stalo něco podobného. Mnoho jich ale není.

vyvoj P15d2

Hlavním developerem této sociální změny bylo město a stát.
Jak se před týdnem ukázalo, sociální experimenty města a státu s tímto územím nekončí. Naopak.
A součástí experimentu mají být také sousední Chodov a Záběhlice. Jde o území v trianglu těchto čtvrtí, z minulosti známé pod pojmem TROJMEZÍ.

A tak na první socialistické období 1970 – 1989, kdy byla postavena panelová sídliště (a počet obyvatel v Hostivaři a v Horních Měcholupech tehdy skokově vzrostl ze 6 na 28 tisíc) nyní naváže období druhé? Dnes se tak znovu rozhoduje o skokovém nárůstu obyvatel. Díky rozloze území v Trojmezí se jejich počet, jen v Praze 15, může zvýšit až k 50.000. Podle již dříve schválené metodiky má být nájemné v sociálních bytech jen třetinové. Že jejich financování nakonec zaplatí ti nájemníci, kteří platí normální nájemné, je zřejmé.

Azylové domy mají ještě zcela jiná pravidla. Před dvěma lety se mezi pražskými radními objevil názor umístit v Praze 12 tis. imigrantů. Po schválení výstavby v Trojmezí se minulý týden v médiích objevilo, že by se Praha měla postarat o 5 tis. imigrantů.
Půjdou do Trojmezí?

V okolí sociálních ghett hodnota nemovitostí neroste, ba naopak. To je zkušenost z jiných lokalit. 
My tak máme ve věci jasno. Z mnoha dalších důvodů, ale také s ohledem na vývoj v Hostivaři a Horních Měcholupech za posledních padesát let, jsme se rozhodli, že

NEPŘIPUSTÍME VZNIK MĚSTSKÉHO SOCIÁLNÍHO GHETTA V TROJMEZÍ


Zadni

Volby zastupitelstva městské části Praha 15 se konají

v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.

Volí se 31 zastupitelů v jednom volebním obvodě.

vasepatnactka fb
zpět na PROGRAM

©2018 ODS All rights reserved.