Články

velka851png

PROMENÁDA

projekt obnovíme


Zastáváme dlouhodobě myšlenku, že k dobrému duchu obce významně přispívá také podoba jejích veřejných ploch - náměstí, parků a lesů, zátiší, hřišť, promenád, ... 
Dlouho připravované a prosazované desítky projektů byly téměř před čtyřmi lety označeny za nepotřebné a jejich realizace byla zastavena. Z míst, na kterých měly být realizovány, byly tehdy odstraněny informační tabule a jejich prezentace byla smazána i z radničního webu. Projekt promenády je jedním z nich.
ber prom new

PROMENÁDA
od Pražské ulice až po Zahradní Město
PROM VIZ3PROM VIZ1
PROM VIZ4PROM VIZ2
je součástí širšího záměru pěšího propojení břehů Botiče, od tramvaje k základní škole, od obch. centra až na Košík
prom sirsi2
text z prezentace projektu na radničním webu
do roku 2014
PROMENÁDA A OKRUHOVÁNÍ CYKLOTRAS NA GROŠI
jako dílčí projekt koncepce programu "15 na kole" řeší, ve spolupráci s vlastníky pozemků, úpravu průchodu mezi ul. Pražská, stanicemi MHD a světelným přechodem pro chodce na ulici Švehlova u obchodního centra (dnes VIVO). Hostivařský fotbalový klub i obchodní centrum tehdy souhlasili s řešením, které by trvale zachovalo možnost pěšího průchodu, výstavbu promenády i dokončení účelové komunikace, t.j. souhlasili se záborem jejich ca 1.300 m2 pozemků. Úprava na širší chodník se zálivy s lavičkami a herním prostorem měla být propojena také se stávajícím chodníkem na západ k Práčské ulici.

V projektu byl také řešen způsob napojení na plánovaný chodník k Základní škole Hostivař na Kozinovo náměstí podél sportovního areálu přes nový můstek nad Botičem, hlavně z důvodu bezpečnější alternativy pro pohyb školáků mezi obytným územím Na Groši a školou.(pozn. můstek a propojení s promenádou je součástí souběžně připravovaného projektu Opencentrum Meandry). Na další návazná propojení z promenády na jih, směrem k sídlišti Košík, byly již vytvořeny studie, a to i včetně protipovodňových opatření u jezu Marcela, doplňujících již hotovou studii protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře.

I PROJEKT PROMENÁDY OBNOVÍME

projekty 8

Zadni
vasepatnactka fb
zpět na OBNOVÍME ZASTAVENÉ PROJEKTY

©2018 ODS All rights reserved.