Články

velka851png

TRVÁME

na našich zásadních připomínkách k Metropolitnímu územnímu plánu Prahy


metroplan crop u7976 PŘIPOMÍNKY VŠEOBECNÉ PODROBNOSTI
NÍŽE

1. ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI PŮDNÍCH VESTAVEB A PŘÍSTAVEB STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Text
PŘIPOMÍNKY
 
 
2. ZAMÍTNUTÍ DALŠÍCH REGULACÍ PRO MAJITELE STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Text
PŘIPOMÍNKY

ÚPRAVA ÚZEMNÍCH REZERV
PRO HROMADNOU DOPRAVA
 
3.

pro trasu vysokorychlostní železnice do stávajícího železničního koridorupro propojení trasy A metra se železničním koridorem

Text
PŘIPOMÍNKY

PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST 
A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
4.  ÚZEMNÍ REZERVA PRO NOVOU VODNÍ PLOCHU U BOTIČE Text
PŘIPOMÍNKY

PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST 
A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
 5.

ÚZEMNÍ REZERVA PRO NOVOU VODNÍ PLOCHU NA SLATINSKÉM POTOCE V ÚZEMÍ ODDECHU, SPORTU A REKREACE

Text
PŘIPOMÍNKY


6. 

ZŘÍZENÍ TRANSFORMAČNÍ PLOCHY PRO NOVÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 15

Text
PŘIPOMÍNKY


ÚPRAVA ÚZEMNÍ REZERVY 
PRO ODVEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
7. 

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro změnu vedení obchvatu sídliště Hornoměcholupská mimo ulici plk. Mráze

Text
PŘIPOMÍNKY


ÚPRAVA ÚZEMNÍ REZERVY
PRO ODVEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
8. 

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro obchvat ulice Hornoměcholupské přemostěním železniční trati pro pěší lávku nádraží Horní Měcholupy

Text
PŘIPOMÍNKY


ÚPRAVA ÚZEMNÍ REZERVY
PRO ODVEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
 9.

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro podúrovňové odvedení tranzitní dopravy z ulic Průmyslová, Švehlova a ulice K Horkám 

Text
PŘIPOMÍNKY


 10.

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro nové tři P+R parkoviště tranzitní dopravy dvě parkoviště podél trasy budoucí Hostivařské spojky jedno parkoviště u Štěrboholské radiály

Text
PŘIPOMÍNKY


11.

KAPACITNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ HYDRANTOVÉ SÍTĚ

Text
PŘIPOMÍNKY


 12.

OCHRANA OBYVATEL PRAHY 15 
PŘED TRASOU VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE 
v případě, že nebude uplatněna zásadní připomínka (č.3 v tomto seznamu) k hromadné dopravě v Praze 15

Text
PŘIPOMÍNKY


 

 metroplan crop u7976 PŘIPOMÍNKY LOKÁLNÍ PODROBNOSTI
NÍŽE
 

PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST 
A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
13. 

zřízení územní rezervy pro třetí retenční nádrž na Košíkovském potoce a rozšíření transformační plochy pro sport a oddech

Text
PŘIPOMÍNKY


14. 

zachování plochy veřejného vybavení u ulice Práčská

Text
PŘIPOMÍNKY


15.

protipovodňová úprava v meandru Botiče u jezu Marcela

Text
PŘIPOMÍNKY

16.

odstranění možnosti výstavby "výškových věží" (21. pater)

Text
PŘIPOMÍNKY

17.

zachování parkoviště v ulici K jezeru pro parkování návštěvníků Hostivařského lesoparku

Text
PŘIPOMÍNKY

18.

přehodnocení snížení ploch území Hostivařského lesoparku

Text


Zadni
zpět na PROGRAM

©2018 ODS All rights reserved.