Články

velka851png

POSTUPNÁ OBNOVA ŠKOL A ŠKOLEK

je vždy naší prioritou


Kvalitní vzdělání je jediná investice, která se nedá nahradit. Jsme si toho plně vědomi a budeme investovat nemalé prostředky do rekonstrukcí a oprav budov škol a školek. Jsme přesvědčeni, že promyšlené a odborně realizované rekonstrukce pomohou školám nejen získat moderní vzhled, ale také přinesou úsporu nákladů na energie.

Podpoříme také jak další obnovu vnitřního vybavení, tak moderních pomůcek pro výuku. Zvážíme také možnost realizace netradičních míst pro výuku, např. venkovní třídy nebo školní altány.

skolka crop u8078

Jsme se si také vědomi toho, že některé děti mají specifické vzdělávací potřeby, a proto máme v plánu podpořit další rozvoj Speciálního pedagogického centra i pro žáky našich škol, kteří mají např. omezené možnosti pohybu nebo speciální vzdělávací potřeby. Podpoříme všechny dobré nápady, které povedou ke zkvalitnění výuky a získávání vědomostí, aby se mohly děti z Prahy 15 dobře uplatnit v profesním i běžném životě.
Velmi si vážíme odpovědné a důležité práce všech zaměstnanců škol a školek a snažíme se jim vytvořit příjemné pracovní prostředí v podobě hezkých a účelných budov.

Provozní rozpočty škol opět budou jedna z hlavních položek rozpočtu městské části a rozhodně nebudeme trestat odpovědné hospodaření a z dobré práce jedněch zlepšovat špatné výsledky jiných. Jsme také připraveni podpořit financování platů pedagogů i dalších zaměstnanců škol a školek jelikož učitelské povolání pokládáme za jedno z nejdůležitějších a dobré zázemí, vytvářené dalšími zaměstnanci škol a školek je jeho nezbytnou součástí.

Chceme prosazovat rovný přístup ke vzdělávání a odmítáme hlásání jediné „správné“ ideologie.

Jsme přesvědčeni, že škola má poskytovat objektivní informace a naučit žáky, jak informace získávat, hodnotit a porovnávat.


Zadni
vasepatnactka fb
zpět na RODINA A OBEC

©2018 ODS All rights reserved.