Články

velka851png

NECHCEME RYCHLOVLAK POD NAŠIMI DOMOVY


Přes území Prahy 15 má procházet trasa RS1 evropské vysokorychlostní železnice. Koridor této trasy je aktuálně aplikován do Zásad úz. rozvoje hl. m. Prahy. Stavba má také vládní prioritu. Harmonogram výstavby se proměňuje, ten optimistický začíná už v roce 2020.
Jde sice o celostátně významnou stavbu, ale ke zlepšení dopravy v Praze 15 nijak nepřispěje.

Co více, její tunel má procházet pod domovy občanů Prahy 15.
A také pod částí hostivařské průmyslové zóny.
 

rychlovlak 83448360 m RV orto2 ber rv new
My s podobou trasy rychlovlaku u nás trvale nesouhlasíme. 
Pro nás není územní rezerva pro trasu rychlovlaku jen tlustou čárou na mapě územního plánu, ale reálné nebezpečí pro naše domovy.
Podali jsme řadu podnětů. Naposledy v červenci. 
trolejbusem
Na náš návrh Zastupitelstvo městské části Praha 15 schválilo zásadní připomínky, kterými je navrhována změna této trasy pod stávající železniční koridor. 

Náš návrh na změnu trasy rychlovlaku se snaží prosadit alternativu víceúrovňové linie v jedné trase (all-in-one) do stávajícího železničního koridoru. A k tomu také přidat tunel metra pro prodloužení trasy A ze Skalky do Hostivaře a Horních Měcholup. Jde také o výrazně kratší a v součtu i levnější alternativu, která ani při výstavbě okolí výrazněji nezatíží.

VU RV
POŽADUJEME ZMĚNU TRASY RYCHLOVLAKU

Zadni
vasepatnactka fb
zpět na NEDUSIT SE TRANZITEM

©2018 ODS All rights reserved.