Články

velka851png

PODPORUJEME

myšlenku obnovení kulturního a společenského centra
na Hornoměcholupské ulici (Malé divadlo v Hostivaři)


Jednotlivé hostince mívaly své sály, kde se již v 19. století hrálo divadlo. Rovněž v sokolovně, která byla dokončena v roce 1932, kultura také kvetla. Již ve 30. a 40. letech v Hostivaři působilo Malé divadlo, které nejprve hrálo v hostinci Na Kovárně na dnešním Kozinově náměstí. Úroveň tohoto ochotnického souboru byla téměř profesionální. Zřejmě v roce 1948 se soubor Malého divadla přestěhoval do nového společensko-kulturního centra, do divadla a kulturního domu při Hornoměcholupské ulici.

Malé divadlo a kulturní dům při Hornoměcholupské ulici
Tuto budovu postavil stavitel Ing. arch. Bauer původně v Mostě jako dřevěný vojenský objekt. Po válce ji nechal rozebrat a převézt do Hostivaře, kam se sám přestěhoval. S brigádnickou výpomocí hostivařských občanů se mu jí do roku 1947 podařilo znovu postavit. V roce 1948 v ní byl otevřen kulturní dům.

Specializovaný divadelní sál s hledištěm pro 400 diváků a jevištěm s propadlištěm, a mnoha dalšími technickými vymoženostmi, doplňoval velký sál pro taneční zábavy a jeden menší sál pro komornější akce. Kulturní dům měl také již profesionální zázemí a technické vybavení na vysoké úrovni, které jiná místa neměla. Velkému sálu se nevyrovná žádný jiný prostor v Hostivaři ani dnes.

ber new divadlo div pruceli
V Kulturním domě probíhala nejen divadelní představení, ale i taneční zábavy, plesy, dětské maškarní zábavy, mikulášské, školní akce pro děti, přednášky a různá další setkání. Byl důležitým místem kulturního života Hostivaře i okolních obcí. Rovněž Pěvecký a hudební spolek Smetana, který vznikl v roce 1925, měl po celou dobu v kulturním domě své koncerty.
div smetana div soub
V roce 1965, dnes nepochopitelně, ONV Praha 10 předala objekt státu. Divadlo i kulturní dům byly zrušeny a upraveny na kancelářské a skladové prostory. Nejprve Výzkumného pracoviště průmyslové estetiky, následně Úřadu pro normalizaci a měření. Nyní slouží České správě sociálního zabezpečení jako archiv.
div kolaz
Stát se zatím do vrácení divadla obci nehrne.
My to ale nevzdáváme.
I proto, že divadla by jako archivy prostě sloužit neměla.

OBNOVU DIVADLA MÍSTO ARCHIVU NEVZDÁVÁME


Zadni
vasepatnactka fb
zpět na OBNOVÍME ZASTAVENÉ PROJEKTY

©2018 ODS All rights reserved.